Jesus är Gud

HEM >> JESUS ÄR GUD

BEVIS ATT JESUS ÄR GUD

I följande två verser så står det först i Johannesevangeliet 1:1 att "Ordet är Gud" och sedan i vers 1:14 står det att "Ordet blev kött". Med andra ord är "Ordet" Jesus och han är Gud. Kolla in verserna:


"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud." - Johannesevangeliet 1:1


"Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning." - Johannesevangeliet 1:14


Jesus är skaparen av allting, Jesus är inte bara Guds son utan även Gud samtidigt.

Jesus säger:


"Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden." - Johannes Uppenbarelse 22:13


"Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige." - Johannes Uppenbarelse 1:8


Dessa verser visar solklart att Jesus är Gud:


"Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste." - Jesaja 9:6


"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp," - 1 Petrusbrevet 1:3


"Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi." - 2 Petrusbrevet 1:1


"Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet."  - 1 Johannesbrevet 5:20


Jesus säger också:


"Jag och min Fader är ett" - Johannesevangeliet 10:30


Jesus säger att tror man inte att han är Gud så kommer man hamna i helvetet:


"Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder." - Johannesevangeliet 8:24


"Jag Är" Uttrycket anspelar på 2 Mos 3:14, där "Jag Är" betyder Gud själv:


Gud sade till Mose: "Jag är den Jag Är." Och han sade vidare:

"Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er." - 2 Mosebok 3:14


I följande vers säger Fadern i Bibeln att Jesus är Gud:


Men om Sonen säger han:

"Gud, din tron står i evigheters evighet,
och rättens spira är ditt rikes spira" - Hebreerbrevet 1:8


Vill du ha massa bevis på att Jesus är Gud, titta på dessa två videor: