Jesus är Gud

HEM >> JESUS ÄR GUD

BEVIS ATT JESUS ÄR GUD

Jesus är skaparen av allting, Jesus är inte bara Guds son utan även Gud samtidigt.

Jesus säger:


"Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden." - Johanness Uppenbarelse 22:13


"Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige." - Johannes Uppenbarelse 1:8


Denna vers visar solklart att Jesus är Gud:


"Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste." - Jesaja 9:6


Jesus säger också:


"Jag och min Fader är ett" - Johannesevangeliet 10:30


Jesus säger att tror man inte att han är Gud så kommer man hamna i helvetet:


"Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder." - Johannesevangeliet 8:24


"Jag Är" Uttrycket anspelar på 2 Mos 3:14, där "Jag Är" betyder Gud själv:


"Gud sade till Mose: "Jag är den Jag Är." Och han sade vidare:

"Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er." - 2 Mosebok 3:14


Vill du ha massa bevis på att Jesus är Gud, titta på dessa två videor:
 

Copyright @ Alla rättigheter för hemsidan förbehålls