Jesus är Gud

HEM >> JESUS ÄR GUD

BEVIS ATT JESUS ÄR GUD


I följande två verser så står det först i Johannesevangeliet 1:1 att "Ordet är Gud" och sedan i vers 1:14 står det att "Ordet blev kött". Med andra ord är "Ordet" Jesus och han är Gud. Kolla in verserna:


"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud." - Johannesevangeliet 1:1


"Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning." - Johannesevangeliet 1:14


Jesus är skaparen av allting, Jesus är inte bara Guds son utan även Gud samtidigt.

Jesus säger:


"Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden." - Johannes Uppenbarelse 22:13


"Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige." - Johannes Uppenbarelse 1:8


Dessa verser visar solklart att Jesus är Gud:


"Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste." - Jesaja 9:6


"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp," - 1 Petrusbrevet 1:3


"Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi." - 2 Petrusbrevet 1:1


"Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet."  - 1 Johannesbrevet 5:20


Jesus säger också:


"Jag och min Fader är ett" - Johannesevangeliet 10:30


Jesus säger att tror man inte att han är Gud så kommer man hamna i helvetet:


"Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder." - Johannesevangeliet 8:24


"Jag Är" Uttrycket anspelar på 2 Mos 3:14, där "Jag Är" betyder Gud själv:


Gud sade till Mose: "Jag är den Jag Är." Och han sade vidare:

"Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er." - 2 Mosebok 3:14


I följande vers säger Fadern i Bibeln att Jesus är Gud:


Men om Sonen säger han:

"Gud, din tron står i evigheters evighet,
och rättens spira är ditt rikes spira" - Hebreerbrevet 1:8


PS! Vill du ha massor med bevis på att Jesus är Gud, titta på dessa två videor nedanför. Jag jämför Gud Fadern från Gamla Testamentet med Jesus Kristus från Nya Testamentet och bevisen är klara: Jesus är Herren vår Gud!