Viktiga Bibelcitat

HEM >> VIKTIGA BIBELCITAT

VIKTIG INFORMATION

Copyright: Jimmy Bergman

Viktig information från Bibeln


De flesta personer kommer tyvärr inte till himlen när de dör, utan till helvetet. Få kommer till himlen. Endast de som omvänder sig (slutar att synda) och döper sig med hela kroppen i vatten och sedan lyder Jesus kommer till himlen. Lever man rättfärdigt och lyder Jesus så är man en äkta kristen. Det finns väldigt många som kallar sig kristna idag men väldigt få följer faktiskt Jesus på riktigt, väldigt få lyder honom. Med andra ord: Väldigt få är äkta kristna.


Om alla s.k. kristna kom till himlen så skulle väldigt många komma till himlen, men Jesus säger att väldigt få kommer dit:


"Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den." - Matteusevangeliet 7:13-14


En äkta kristen lever för Jesus och inte längre för sig själv. De som lyder Jesus älskar honom. De som inte lyder Jesus älskar honom inte. De som är äkta kristna kommer Jesus uppenbara sig för. Detta säger Jesus:


"Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom." - Johannesevangeliet 14:21


Många tror att Jesus täcker våra synder - Att vi alla är syndare och att vi inte kan sluta synda. Men Jesus säger:


"Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria." - Johannesevangeliet 8:36


Bibeln säger också:


"Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden." - Romarbrevet 6:18


Vill vi verkligen bli fria från synd kan vi bli det med Jesus hjälp. Utan Jesus hjälp går det dock inte. Och de som väljer att fortsätta synda och tror att Jesus täcker deras synder är på väg till helvetet om de inte omvänder sig. Jesus säger att vi ska sluta synda:


"Gå, och synda inte mer!" - Johannesevangeliet 8:11


Älskar vi Jesus lyder vi hans bud:


”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.” - Johannesevangeliet 14:15


Ett av buden är att sluta synda. Endast de som slutar att synda älskar Jesus. Men de som väljer att medvetet synda älskar inte Jesus och de kommer inte bli förlåtna:


"Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna." - Hebreerbrevet 10:26-27


Att omvända oss från våra synder innebär helt enkelt att vi slutar synda. Du kan inte fortsätta synda för att hela tiden be om förlåtelse till Gud för att du syndar och samtidigt välja att fortsätta synda. Nej det går inte, du måste sluta synda och inte synda mer. Om du har viljan kan Jesus hjälpa dig att göra dig fri från synd.


Jesus säger att om vi inte slutar att synda så kommer vi inte bli räddade:


"Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de" - Lukasevangeliet 13:3


Många tror också på "en gång räddad, alltid räddad", att du kan bli räddad och sedan leva hur du vill och ändå lyckas komma till himlen när du dör. Detta är en lögn från Satan. Vi måste sträva efter att komma till himlen och vägen dit är svår. Du blir inte räddad förrän den dagen du dör (om du lyckas att bli räddad).


En annan lögn från Satan som många tror på är att vi kan be en simpel bön, kallad "Syndarens Bön" och bli räddade. Nej det går inte att bara be en bön för att bli räddad och sedan leva hur man vill. Du måste följa Jesus och lyda honom för att kunna bli räddad.


Att tro på Jesus namn räcker inte för att bli räddad som många tror, även Satan och hans demoner tror på Jesus namn men de är dömda till helvetet. Många har fått för sig att det bara räcker att tro på Jesus namn för att bli räddad efter att de läst detta i Bibeln:


"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." - Johannesevangeliet 3:16


- Det Bibeln menar med att TRO på Jesus är att också LYDA honom. Tror man på Jesus så lyder man honom. Om man bara plockar ut Johannes 3:16 versen från Bibeln är det lätt att bli vilseledd, men läser man andra delar från Bibeln förstår man att man också måste lyda Jesus för att kunna bli räddad. Vi måste göra hans vilja. Följande vers är ett bevis att om man tror på Jesus så måste man också lyda honom:


"Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom." - Johannesevangeliet 3:36


Här står det också om Jesus, att vi måste lyda honom för att bli räddade:


"Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom." - Hebreerbrevet 5:9


Vi kan alla få en personlig relation med Jesus genom att söka upp honom i bön med hela vårt hjärta och mena allvar. Men du måste omvända dig INNAN du söker upp honom annars kommer han inte svara på dina böner. Gud lyssnar inte till syndare:


"Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom." - Johannesevangeliet 9:31


Du kan få Heliga Anden som gåva, det betyder att Gud kommer att bo i dig:


"Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva." - Apostlagärningarna 2:38


När Heliga Anden bor i dig så kommer han få dig att förstå vad som är synd. Jesus säger:


"Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er." - Johannesevengaliet 14:26


Ger du ditt liv till Jesus så kommer han ge dig en inre frid som ingen annan kan ge dig. Jesus säger:


"Frid lämnar jag mig efter åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." - Johannesevangeliet 14:27


Lev ditt liv för Jesus så kommer du få allt du behöver från Gud. Det Gud ger är perfekt. Jesus säger:


"Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." - Matteusevangeliet 6:33


"Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det." - Johannesevangeliet 14:14


Så omvänd dig från dina synder och bli döpt med hela kroppen i vatten (det är ett bibelskt dop), följ sedan Jesus och lyd honom och då kan du bli räddad. Med andra ord: Lev ditt liv för att göra Jesus vilja!


Du måste be Jesus om att få Heliga Anden som gåva. - Når du får Heliga Anden som gåva blir du född på nytt. Jesus säger:


"Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." - Johannesevangeliet 3:3


Om du blir född på nytt behöver du inte frukta döden, dör du så kommer du få evigt liv. Om detta står det i Bibeln:


"Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."- Johannes Uppenbarelse 21:4


Blir du inte född på nytt så hamnar du i helvetet när du dör. Detta säger Jesus om helvetet:


"Där skall ni gråta och skära tänder, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna." - Lukasevangeliet 13:28


Kom ihåg att om du ska följa Jesus måste du gå hela vägen för honom, du måste leva helt för honom nu och inte längre för världen! Bli inte en s.k. "ljummen kristen" som lever för världen samtidigt som du försöker leva för Jesus, det går inte!

Jesus säger att "ljumna kristna" kommer hamna i helvetet:


"Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun." - Johannes Uppenbarelse 3:15-16


Lever vi för världen har vi inte Guds kärlek i oss:


"Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom." - 1 Johannesbrevet 2:15


Jesus säger att många som kallar honom för sin "Herre" kommer hamna i helvetet när de dör. Detta är ett bevis på att man måste lyda Jesus om man ska följa honom. Lyder man honom inte kan man inte bli räddad:


"Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja." - Matteusevangeliet 7:21


Jesus är den enda vägen till himlen - Jesus säger:


"Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." - Johannesevangeliet 14:6


Jesus älskar dig så otroligt mycket och han vill att du ger ditt liv till honom. Men han vill inte tvinga dig, det är därför han skapade dig med fri vilja. Det är helt upp till dig om du vill leva för Jesus eller inte. Men kom ihåg, lever du inte för honom den dagen du dör så hamnar du i helvetet där du kommer plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Lever du däremot för Jesus när du dör får du evigt liv och får vara i himlen i all evighet. Vänta inte för länge, du vet inte när du dör.

Bibeln säger att idag är den rätta tiden att ge sitt liv till Jesus, du är inte lovad att leva imorgon:


"Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag." - 2 Korintierbrevet 6:2


Gärningar utan att leva för Jesus kan inte rädda oss, men när man lever för Jesus så bevisar gärningar att man tror. Bibeln säger:


"Men vill du inte inse, du tankelösa människa, att tron utan gärningar är död?" - Jakobs brev 2:20


Läs här i Matteusevangeliet 25:31-46 om hur viktigt gärningar är när vi lever för Jesus:


"När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.  Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna.  Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.


Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv." - Matteusevangeliet 25:31-46


Läs här i Lukasevangeliet 6:46-49 om liknelsen om de två husbyggarna, här förklarar Jesus att de som inte lyder honom kommer inte bli räddade:


"Varför kallar ni mig 'Herre, Herre', när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem - vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset." - Lukasevangeliet 6:46-49


-Jag förklarar liknelsen här: Mannen som byggde ett hus och grävde djupt som lade grunden på klippan är den person som LYDER Jesus. Klippan är Jesus. Men den mannen som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund är en person som inte lyder Jesus och han kommer inte bli räddad. Det är många som kallar Jesus för sin "Herre" men de gör inte vad Jesus säger och de kommer inte bli räddade. Är du en av dem som vill lyda Jesus och komma till himlen? Eller är du en av dem som inte lyder honom som hamnar i helvetet?


PS! Se denna video där jag berättar om sveriges bästa Bibel som finns att köpa: Reformationsbibeln